အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

July 20, 2019

လက်ရှိအခြေအနေတွင် ရော်ဘာခြံစိုက်ပျိုးသူများမှာ မြန်မာ့နှစ်ရှည်ပင်လုပ်ငန်းမှ စိုက်ပျိုးရန် ထောက်ခံထားသော ရော်ဘာမျိုးများကိုစိုက်ပျိုးလျှက်ရှိနေသလို မြန်မာနိုင်ငံတွင်လုံး၀စမ်းသပ်သုတေသနပြုလေ့လာခြင်းမပြုရသေးသော ရော်ဘာမျိုးသစ်များ (အထူးသဖြင့် RRIM 2000 SeriesClones ) များကိုလည်း တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလာလျှက်ရှိနေပါသည်။
မြန်မာ့နှစ်ရှည်ပင်လုပ်ငန်းမှ စိုက်ပျိုးရန်ထောက်ခံထားသော ရော်ဘာမျိုးများမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ကာလအတန်ကြာ စမ်းသပ်ထားသော မျိုးယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက်များမှ တွေ့ရှိချက်များ၊၎င်းအပြင် ဒေသအသီးသီးတွင် စီးပွားဖြစ်ရော်ဘာစိုက်ခင်းများမှ တွေ့ရှိချက်များအရ ထောက်ခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့သော ရော်ဘာစီမံကိန်းစတင်ခဲ့သည့် ၁၉၅၆-၅၇ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က တင်သွင်းခဲ့သော မျိုးဟောင်းများမှ ရွေးချယ်ခဲ့သောမျိုးများ (RRIM 600, GT1, RRIM 623, PR 107) နှင့် ရော်ဘာပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းအကောင်အထည် ဖေါ်ခဲ့စဉ်ကာလများ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက တင်သွင်းခဲ့သော မျိုးသစ်များမှရွေးချယ်ခဲ့သော မျိုးများ (PB 260, PB 235, PR 255, BPM 24, RRIC 100, RRIM 717) ဖြစ်ကြပါသည်။ယင်းမျိုးသစ်များ၏ မျိုးယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက်များဖြစ်သော အုပ်စု (၁) ရော်ဘာမျိုးယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက်များမှာ မုဒုံရော်ဘာခြံနှင့် သံဖြူဇရပ်ရော်ဘာခြံများ တွင်လည်းကောင်း၊အုပ်စု (၂) ရော်ဘာမျိုး ယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက်မှာ မုဒုံရော်ဘာခြံတွင်လည်းကောင်း ယနေ့တိုင်ရှိနေပါသည်။ ယင်းမျိုးများအနေနှင့် မှန်ကန်စွာရွေးချယ်စိုက်ပျိုးသည့် ဒေသများတွင် မျိုးဟောင်းများမှာ အထွက်နှုန်း ပေါင် (၁၀၀၀) ဝန်းကျင်ထွက်ရှိနေပါသည်။ မျိုးသစ်များထဲတွင်လည်းလွန်ခဲ့သော (၁၅)နှစ် ခန့်ကစတင်ကာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စိုက်ခဲ့သော BPM 24 မျိုးမှာလည်း ယခုအခါ အထွက်နှုန်း ပေါင် (၁၂၀၀) မှ (၁၈၀၀) ခန့်ထွက် ရှိနေပါသည်။ ယင်းရော်ဘာမျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ အထွက်နှုန်းများအပြင် ဒေသအလိုက်ဖြစ်ထွန်းကြီးထွားမှုနှင့်ရောဂါများ အထူးသဖြင့် Phytophthoraရွက်ပုပ်ရောဂါဒါဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု စသည်များကိုလက်တွေ့သိရှိထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စမ်းသပ်သုတေသနပြုလေ့လာခြင်း မပြုရသေးသော RRIM 2000 Series Clonesမျိုးသစ်များမှာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားမဝင်လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ခန့်က မလေးရှားနိုင်ငံမှနည်းလမ်းဖြင့် တင်သွင်းလာသောမျိုးများဖြစ်ပါသည်။ဤသို့တရားမဝင် တင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ယင်းမျိုးအမည်အခေါ်အဝေါ်အတိုင်း မျိုးစစ်မှန်မှုအတွက် မလေးရှားနိုင်ငံမှမျိုးများ ရောင်းချလိုက်သူအနေနှင့် မျိုးစစ်မှန်ကြောင်း အာမခံချက်လက်မှတ်မပေးနိုင်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသော ရော်ဘာမျိုးခွဲခြားစစ်ဆေးသူများ(rubber clone inspectors)အနေနှင့်လည်း ယင်းမျိုးများအား မျိုးအမည် အခေါ်အဝေါ်အတိုင်း ဟုတ်မဟုတ် မျိုးစစ်မှန်မှုအတွက်ခိုင်မာ စွာခွဲခြား စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ တစ်ဧကပေါင် (၂၀၀၀) နှင့်အထက် ထွက်သည်ဟုပြောဆိုနေခြင်းမှာလည်း မလေးရှားနိုင်ငံ ရော်ဘာသုတေသနဌာန ၏ စမ်းသပ်ကွက်များမှ၇အထွက်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။ စမ်းသပ်ကွက်များမှ တစ်ပင်တစ်ခါ အစေးလှီးအထွက်နှုန်း (gm/ tree/tapping)ကို အခြေခံ၍ တစ်ဟက်တာ တစ်နှစ်အထွက်နှုန်း (kg/ ha/ year)သို့ တွက်ချက်ပြောင်းလဲ(extrapolate)ထားသော အထွက်နှုန်း ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်နှစ်အစေးလှီးရက်မှာ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် ကွာခြားမှုရှိသဖြင့် ယင်း RRIM 2000 seriesclonesမျိုးများအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ထွက်နိုင်မည့် အထွက်နှုန်းမှာ ယင်းအထွက်၏ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ထွက်ရှိနိုင် မည်ဟု ခန့်မှန်းပါသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် တစ်နှစ်တစ်ဧကပေါင် (၂၀၀၀) ထွက်ရှိသောမျိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပေါင် (၁၄၀၀) ခန့်၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ပေါင် (၂၅၀၀) ထွက်သောမျိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင် ပေါင် (၁၇၅၀) ခန့်သာ ထွက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါဒါဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရော်ဘာဧရိယာအများအပြား စိုက်ပျိုးသောဒေသများတွင် အဓိကဆိုးဝါးစွာကျရောက်သော Phytophthoraရွက်ပုပ်ရောဂါဒါဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို မသိရှိရသေးပါ။ဤPhytophthoraရွက်ပုပ်ရောဂါဒါဏ်ခံနိုင်ရည်မရှိခဲ့ပါက အထွက်နှုန်းမှာ ဤခန့်မှန်းချက်ထက်ပင် လျော့နည်းသွားနိုင်ပါ သည်။
ယင်း RRIM 2000 series clones မျိုးများမှာ မလေးရှားနိုင်ငံ ရော်ဘာသုတေသနဌာနမှမလေးရှားမျိုးများ အချင်းချင်းမျိုးစပ်ခြင်း၊ မလေးရှားမျိုးနှင့် ဘရာဇီးမျိုးများမျိုးစပ်ခြင်းဖြင့် ၁၉၇၃နှင့် ၁၉၇၄ ခုနှစ်များတွင် မွေးမြူထုတ်လုပ်လိုက်သော မျိုးများဖြစ်ပါသည်။ ယင်းမျိုးများကိုစမ်းသပ်ကွက်ငယ်များတွင် ရှေးဦးစမ်းသပ်သုတေသနပြု လေ့လာချက်အရ မလေးရှားနိုင်ငံ၏၁၉၉၅-၉၇ ခုနှစ်များအတွက် ရော်ဘာမျိုးထောက်ခံချက်တွင် Group IIအဆင့်တွင် စတင်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။(၁၀) နှစ်ခန့်အကြာ ၂၀၀၆ ခုနှစ် တွင် ထုတ်ပြန်သောမလေးရှားနိုင်ငံ ရော်ဘာမျိုးထောက်ခံချက်တွင်လည်း ယင်း Group IIအဆင့်တွင်ပင် ဆက်လက်သတ်မှတ် ထားဆဲဖြစ်ပါသည်။ Group I အဆင့်သို့ တိုးမြင့်သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။မလေးရှားနိုင်ငံ ရော်ဘာမျိုးထောက်ခံမှုစံနစ်တွင် Group Iမှာ ဧရိယာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စိုက်ပျိုးသင့်သော မျိုးများနှင့် Group IIမှာ ဧရိယာအကန့်အသတ်ဖြင့်သာ စိုက်ပျိုးသင့်သောမျိုးဟူ၍သတ်မှတ် ထားပါသည်။ ဆက်လက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ ပြည့်စုံခိုင်မာလာပါက Group IIမှမျိုးများကို Group Iသို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လေ့ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယင်း RRIM 2000 series clones ရော်ဘာမျိုးများမှာ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသုတေသနပြုခြင်း လုံး၀မပြုလုပ်ရသေးပါ။ သို့ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရော်ဘာစိုက်ဒေသအသီသီးတွင် စိုက်ပျိုးပါက ရရှိနိုင်မည့်အထွက်နှုန်း၊ ကြီးထွားမှု၊ ရောဂါဒါဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုစသည်များနှင့် ပတ်သက်၍ ခိုင်မာယေယျာစွာ မပြောနိုင်သေးပါ။ လက်တွေ့စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလေ့လာပြီးမှသာလျှင် သိရှိနိုင်ပါမည်။
RRIM 2000 series clones မျိုးများနှင့်ပတ်သက်၍ မျိုးထောက်ခံထားသော မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ပင် ဧရိယာအများအပြားစိုက်ပျိုးခဲ့သော Advanced Agroecological Research Sdn. Bhd.ကုမ္ပဏီအနေနှင့် ကျေနပ်လက်ခံမှုမရှိသဖြင့် ဆက်လက်စိုက်ပျိုးခြင်း ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းဖေါ်ပြသော စာတမ်းတစ်စောင် “Growth and Early Yield of RRIM 2000 Series Clones in Trialand Commercial Plantings” ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဆီရမ်ရိဒ်မြို့၌ပြုလုပ်သော International Rubber Conference 2007 တွင် ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဆီရမ်ရိဒ်မြို့တွင်ပြုလုပ်သော International RubberConference 2007 မှာ International Rubber Research and Development Board (IRRDB)၏ ၂၀၀၇ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးနှင့် ပူးတွဲပြုလုပ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရော်ဘာဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရော်ဘာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှာ IRRDB၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည် နှင့်အညီ IRRDB ၏ ၂၀၀၇ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လညအစည်းအဝေးနှင့်International Rubber Conference များသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။အသင်းမှ ဒု-ဥက္ကဌဦးမျိုးသန့်၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဦးခိုင်မြင့်၊ တွဲဘက် အတွင်းရေးမှုး ဦးမျိုးအောင် နှင့်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးလှမြင့် စုစုပေါင်းလေးဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ရော်ဘာမျိုးထောက်ခံမှုစနစ်နှင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ထောက်ခံချက်ကို နောက်ဆက်တွဲ (က) တွင်လည်းကောင်း၊ အထက်ဖေါ်ပြပါ စာတမ်းတွေ့ရှိချက်အချုပ် အားနောက်ဆက်တွဲ (ခ) တွင်လည်းကောင်း ပူးတွဲဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။

Copyright@MRPPA 2019.