အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

MNRQTL(မြန်မာရော်ဘာအရည်အသွေးစမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်း)

  March 1, 2020

ရော်ဘာဈေးကျဆင်းမှုကြောင့်ရော်ဘာစျေးကွက်ကမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသည်ဟုမြန်မာ့ရော်ဘာစိုက်ပျိုးသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတစ် ဦး ကပြောကြားခဲ့သည်။ “ ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပမှာရာဘာဈေးနှုန်းကတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျဆင်းနေတယ်။ ယခုနှစ်တွင်စျေးနိမ့်ကျမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ရော်ဘာတောင်သူများအနေဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအချိန်အတန်ကြာသိုလှောင်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊...

Copyright@MRPPA 2019.