အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများ အကြံပြုစာတမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့ အခါအားလျှော်စွာတင်ပြခြင်း ရော်ဘာနှင့် ရော်ဘာအခြေခံထုတ်ကုန်များ စံချိန်စံညွှန်း ရေးဆွဲရေး နည်းပညာဆပ်ကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင် ဆောင်ရွက် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကမ္ဘာ့ရော်ဘာဈေးနှုန်းများအရ ပို့ကုန်ရော်ဘာဈေးနှုန်းများကို ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနသို့ အပတ်စဉ်တင်ပြ ရော်ဘာနှင့် ရော်ဘာသစ် နိုင်ငံခြားတင်ပို့မှုများအတွက် မူရင်းနိုင်ငံထောက်ခံချက် (Country of Origin) ထုတ်ပေး Stakeholders များ နှင့် အခါအားလျော် ကွင်းဆင်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကာ အခက်အခဲများ ဖြေရှင်း အကြံပြုခြင်း၊ နည်းပညာသင်တန်းများ ပို့ချခြင်း များဆောင်ရွက်

ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများ ပုဂ္ဂလိကရော်ဘာကဏ္ဍလိုအပ်ချက်များကို နိုင်ငံတော်အဆင့် အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲများတွင် ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း
  • - ယခင် - သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော မြန်မာ့စီးပွါးရေးဖိုရမ် (Myanmar Business Forum)
  • - လက်ရှိ - ဒု-သမ္မတဦးဆောင်သော ပုဂ္ဂလိကစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ တွေ့ဆုံပွဲများ
MRPPA အသင်းဝင်များအား ရော်ဘာနည်းပညာများ၊ ဖြစ်ပေါ်နေသော ရော်ဘာဆက်စပ်သတင်းများ၊ ဈေးကွက်နှင့် ဈေးနှုန်းအချက်အလက်များ သိရှိမျှဝေနိုင်ရန်အတွက် လူမှုကွန်ယက် facebook group များဖွင့်လှစ်ကာ ဖြန့်ဝေ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ
  • - Myanmar Rubber Planters and Producers Association (MRPPA)
  • - မြန်မာနိုင်ငံရော်ဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်း MRPPA
လက်ရှိအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေသော ရော်ဘာကဏ္ဍပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းတွင် Rubber Sector Working Group တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

Copyright@MRPPA 2019.