အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

လက်ရှိရော်ဘာမျိုးများစိုက်ပျိုးနေမှု အခြေအနေနှင့် စမ်းသပ်သုတေသနပြုလေ့လာခြင်း မပြုရသေးသော ရော်ဘာမျိုးသစ်များ၏အလားအလာ။

  July 20, 2019

လက်ရှိအခြေအနေတွင် ရော်ဘာခြံစိုက်ပျိုးသူများမှာ မြန်မာ့နှစ်ရှည်ပင်လုပ်ငန်းမှ စိုက်ပျိုးရန် ထောက်ခံထားသော ရော်ဘာမျိုးများကိုစိုက်ပျိုးလျှက်ရှိနေသလို မြန်မာနိုင်ငံတွင်လုံး၀စမ်းသပ်သုတေသနပြုလေ့လာခြင်းမပြုရသေးသော...

မြန်မာ့ရော်ဘာအထွက်နှုန်း တိုးမြင့်လာရေးနှင့် စိုက်ပျိုးသင့်သောရော်ဘာမျိုးများ မှန်ကန်စွာရွေးချယ် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်အကြံပြုချက်

  June 15, 2019

မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဧကရော်ဘာအထွက်နှုန်း လတ်တလော တိုးတက်ထွက်ရှိလာရေး၊၎င်းအပြင် ရေရှည်တွင်လည်း မြင့်မားလာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်...

မြန်မာ့နှစ်ရှည်ပင်လုပ်ငန်းမှ လက်ရှိစိုက်ပျိုးရန် ထောက်ခံထားသော ရော်ဘာမျိုးများ နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသော ရော်ဘာမျိုးသုတေသနလုပ်ငန်းများ

  May 20, 2019

ရော်ဘာမျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ မြေယာကျေးလက်ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းတွင်ရော်ဘာစီမံကိန်း စတင်အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့သော ၁၉၅၆-၅၇ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ခေတ်အဆက်ဆက်...

မြန်မာ့ရော်ဘာအထွက်နှုန်း တိုးတက်မြင့်မားလာရေးအတွက် ရေတိုရေရှည်အစီအမံများ နှင့် ဒေသအလိုက်စိုက်ပျိုးသင့်သော အထွက်ကောင်းမျိုးများရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရေး

  February 15, 2019

မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဧကရော်ဘာအထွက်နှုန်းမှာ အခြားရော်ဘာစိုက်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ အထွက်နှုန်းထက်များစွာ လျော့နည်းလျက်ရှိနေပါသည်။ ရော်ဘာခြံစိုက်ပျိုးခြင်းမှာ ငွေကြေးအရင်းအနှီS;များစွာ...

မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိတစ်ဧကရော်ဘာအထွက်နှုန်း

  January 10, 2019

မြန်မာနိုင်ငံ၏ရော်ဘာအထွက်နှုန်းမှာ ၁၉၉၀-၉၁ ခုနှစ်အထိ တစ်ဧကပေါင် (၃၀၀) မှ(၃၃၀) ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။...

Copyright@MRPPA 2019.