အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

  • - ၂၀၀၅ မတ်လ တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း
  • - ရော်ဘာအဓိက ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများတွင် အသင်းခွဲများဖွဲ့စည်းထားရှိ (မွန်၊ တနင်္သာရီ၊ ကရင်၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ)
  • - မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ် (UMFCCI) ၏ ညီနောင်အသင်း
  • - နိုင်ငံတော်အဆင့် ပုဂ္ဂလိကရော်ဘာကဏ္ဍ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့
  • - မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် International Rubber Research & Development Board (IRRDB) တွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ စတင်အသင်းဝင်ရောက်
  • - ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် International Rubber Association (IRA) တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စတင် အသင်းဝင်ရောက်

Copyright@MRPPA 2019.