အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

– တည်နေရာ – လှည်းကူးမြို့ – စီးပွါးကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန CTQMC ဝင်းအတွင်း

– IRA ကိုယ်စားပြု Malaysian Rubber Board (MRB) Laboratory Audit Team မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် လာရောက်စစ်ဆေးကာ အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိခဲ့

– စီးပွါးကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနမှ ၆ ဦး၊ MRPPA မှ ၅ ဦး – ပေါင်း ၁၁ ဦး ပါဝင်သော ဓါတ်ခွဲခန်း စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီဖွဲ့ကာ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ

– ဓါတ်ခွဲခန်း ဝန်ထမ်းများ (laboratory supervisor, technicians) ၄ ဦး (MRPPA – ၃ ဦး၊ ပုဂ္ဂလိက – ၁ ဦး) အား Malaysian Rubber Board (MRB) Technology Department တွင် ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးနည်း၊ ISO 17025 guidelines များ ကို သင်တန်းတတ်စေခဲ့

– MNRQTL မှာ လက်ရှိ IRA ၏ Proficiency Test (Round Robin Test) များတွင် အခြား IRA အသိမှတ်ပြု ဓါတ်ခွဲခန်းများနှင့်အတူ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိနေ

– မြန်မာ့ TSR ရော်ဘာ (ခရမ့်ရော်ဘာ) များအား နိုင်ငံခြားတင်ပို့ရန်အတွက် MSR 5၊ MSR 10၊ MSR 20 တို့၏ အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်များရေးဆွဲကာ စီးပွါးကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန ၏ ရုံးအမိန့်အမှတ် ၆၂/၂၀၁၇ ဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့

Copyright@MRPPA 2019.