အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

– ရော်ဘာကဏ္ဍ အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ ကို ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဌာန၊ International Trade Centre (ITC) တို့နှင့် အတူ MRPPA မှ အဓိက ဦးဆောင်ပါဝင်ရေးဆွဲခဲ့

– ရော်ဘာကဏ္ဍ stakeholders များ၊ သက်ဆိုင်သော ဝန်ကြီးဌာနများ နှင့် အစိုးရ ဌာန အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများ အသီးသီးနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ကာ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့

– စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှ အဓိက အဟန့်အတားများ၊ ထုတ်လုပ်သည်မှ ရောင်းဝယ်တင်ပို့မှု ကွင်းဆက် (supply chain) တစ်လျှောက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို အသေးစိတ်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ကာ ပို့ကုန် အခွင့်အလန်းများဖေါ်ဆောင်ရန်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု စွမ်းအားမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ရေးဆွဲခဲ့

– မျှော်မှန်းချက် (vision) နှင့် မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် (strategic objectives) ၅ ချက် ချမှတ်ခဲ့

– လုပ်ငန်းစီမံချက်အသေးစိတ်ကို မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် တစ်ခုစီအတွက် လုပ်ငန်းဦးတည်ချက်များ (operational objectives) များနှင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ သတ်မှတ်

– လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးစားပေးအဆင့်၊ ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖေါ်မည့် အဖွဲ့အစည်း နှင့် ပံ့ပိုးကူညီမည့် အဖွဲ့အစည်းများသတ်မှတ်

– သမ္မတရုံးမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အတည်ပြုခဲ့

– လက်ရှိတွင် ရော်ဘာပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းကို ၂၀၁၅-၁၆ မှ ၂၀၁၉-၂၀ အထိ အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိနေ

– မြန်မာ့ရော်ဘာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ချမှတ်ထားသည့် Road Map ဖြစ်သည်။

Copyright@MRPPA 2019.