အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

– MRPPA အသင်းသည် ရေရှည်တည်တံ့သော သဘာ၀ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ် တင်ပို့မှု အစီအစဉ် (SNR-i) ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး စတင်မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ (ဂျပန်အစိုးရ METI ဝန်ကြီးဌာန နှင့် HIDA အဖွဲ့၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့်)

-၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၁၇ နှစ်များတွင် အဓိက ရော်ဘာစိုက် ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသကြီးများ (မွန်၊ ကရင်၊ တနင်္သာရီ၊ ပဲခူး၊ ရန်ကုန်) တွင် Awareness Workshop များ ပြုလုပ်ခဲ့

– ပြည်နယ်/တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့များ သိရှိကာ ပံ့ပိုးနိုင်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးချုပ်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ စိုက်ပျိုးရေး၊ သယံဇာတ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများအား ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့

– SNR-i တွင် IRSG အဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ထားသော အဓိကစံ (criteria) ၅ ချက်မှာ

  • အထွက်နှုန်းမြင့်မား ကောင်းမွန်အောင် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း
  • အရည်အသွေးကောင်း သဘာ၀ရော်ဘာ ထုတ်လုပ်စေခြင်း
  • သစ်တောများ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု မရှိဘဲ ရေရှည်တည်တံ့စေခြင်း
  • ရေ အရင်းအမြစ်မျး အကျိုးရှိစွာ စီမံသုံးစွဲခြင်း နှင့် ရေဆိုးများ ပြန်လည်သန့်စင်ကာ စွန့်ပစ်စေခြင်း
  • လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အလုပ်သမား အခွင့်အရေးများကို လေးစားလိုက်နာခြင်း

– မြန်မာ့ရော်ဘာမှာ အဓိက နိုင်ငံခြား ဈေးကွက်တင်ပို့ ကုန်စည်ဖြစ်ခြင်း၊ အဓိက နိုင်ငံတကာဝယ်လက်များ (အထူးသဖြင့် တာယာ ကုမ္ပဏီများ) အနေနှင့် SNR ရော်ဘာများကို သာဝယ်ယူရန် မူဝါဒ အစီအမံများ ချမှတ်လာခြင်းများကြောင့် မြန်မာ့ရော်ဘာကို ရေရှည်တည်တံ့သော ရော်ဘာထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ် တင်ပို့မှု အစီအစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။

Copyright@MRPPA 2019.