အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

February 15, 2019

မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဧကရော်ဘာအထွက်နှုန်းမှာ အခြားရော်ဘာစိုက်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ အထွက်နှုန်းထက်များစွာ လျော့နည်းလျက်ရှိနေပါသည်။ ရော်ဘာခြံစိုက်ပျိုးခြင်းမှာ ငွေကြေးအရင်းအနှီS;များစွာ အကုန်အကျခံ၍ ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရသော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဧကရော်ဘာအထွက်နှုန်း မြင့်မားမှသာလျှင် ရေရှည်အကျိုးအမြတ်များ ပိုမိုရရှိကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ပိုမိုတွက်ခြေကိုက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မြန်မာ့ရော်ဘာ အထွက်နှုန်းတိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် ရေတိုရေရှည်အစီအမံများ စံနစ်တစ်ကျချမှတ် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။

ရေတိုအစီအမံ

တစ်ဧကအထွက်နှုန်း တိုးတက်မြင့်မားလာရေးအတွက် ရေတိုအစီအမံအနေနှင့် လက်ရှိအစေးထုတ်လုပ်နေသော ရော်ဘာခြံများ၏ အထွက်နှုန်းတိုးလာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မှန်ကန်သောအစေးလှီးစံနစ် (လှီးကြောင်းအစောင်းဒီကရီ၊ အနက်၊ အခေါက်ကုန်နှုန်း၊စသည်များ) အတိုင်း အစေးလှီးခြင်း၊ အစေးလှီးရက် များများရအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မြေဩဇာများ ဖြည့်ဆည်းထည့်သွင်းခြင်း၊ မျိုးအလိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော အစေးလှီးနှုန်း (tapping intensity)ဖြင့် အစေးလှီးခြင်း၊ အစေးထွက်လှုံ့ဆော်ဆေး အသုံးပြု၍ အစေးလှီးခြင်း စသည်များဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အထွက်နှုန်းများ လတ်တလော
အထိုက်အလျောက် တိုးတက်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ရေရှည်ဗျူဟာ

ရော်ဘာခြံတစ်ခြံ၏ အထွက်နှုန်းမှာ စိုက်ပျိုးထားသည့်ရော်ဘာမျိုးအပေါ် အဓိကမူတည်ပါသည်။ မူလစိုက်ပျိုးထားသောမျိုးမှာ အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရော်ဘာတစ်ဧကအထွက်နှုန်း တိုးတက်မြင့်မားလာရေးအတွက် ရေရှည်ဗျူဟာမှာ စိုက်ပျိုးမည့်၄ဒေသ၏ ရာသီဥတု ရေမြေအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသော အထွက်နှုန်းကောင်း ရော်ဘာမျိုးများကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရန်နှင့် ယင်းစိုက်ပျိုးသော မျိုးများအနေနှင့်လည်း မျိုးစစ်မျိုးမှန်ဖြစ်ရန်အတွက်
ဆောင်ရွက်သွားရေးပင်ဖြစ်ပါသည်။
ရော်ဘာမျိုးများမှာ မူလဗီဇအရ ပေါက်ရောက်ကြီးထွားမှု၊ ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ရော်ဘာအစေးထွက်နိုင်အား စသည်များကွာခြားကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် အစေးထွက်နိုင်အားမှာများစွာကွာခြားပါသည်။ ထိန်းသိမ်းပြုစုမှုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အထွက်နှုန်းအား တိုးလာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော်လည်း သိသာထူးခြားစွာ တိုးမြင့်လာအောင် ဆောင်ရွက်၍မရနိုင်ပါ။ ၎င်း၏ မူလထွက်နိုင်အားထက် ပို၍မထွက်နိုင်ပါ။ ရော်ဘာမျိုး၏ အခြားထူးခြားချက်တစ်ရပ်မှာရေမြေရာသီဥတုစသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ အမျိုးမျိုးတွင်လည်း ပေါက်ရောက်ကြီးထွားမှု၊ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်၊ အစေးထွက်အား စသည့်အရည်အသွေးများလည်း ပြောင်းလဲတတ်ပါသည်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ ဒေသတစ်ခုတွင် ကောင်းသောရော်ဘာမျိုးတစ်မျိုးမှာ အခြားနိုင်ငံတွင်စိုက်ပျိုးပါကဘက်စုံမကောင်းတတ်ပါ။ သို့ဖြစ်သည့်အတွက် ရော်ဘာစိုက်နိုင်ငံအသီးသီးတွင် မိမိနိုင်ငံမှမျိုးစပ်မွေးမြူထုတ်လုပ်လိုက်သော မျိုးများကိုသော်လည်းကောင်း၊ အခြားနိုင်ငံမှတင်သွင်းလာသောမျိုးများကိုသော်လည်းကောင်း၊ နှစ်ကာလအတန်ကြာ ရေရှည်သုတေသနပြု လေ့လာပြီးရွေးချယ်ကြပါသည်။ ဤသို့အချိန်ယူအလေးထား ရွေးချယ်ပြီးမှသာလျှင် စိုက်ပျိုးသင့်သော ရော်ဘာမျိုးများထောက်ခံချက်အား ထုတ်ပြန်ကြပါသည်။

အစဉ်တစိုက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ

ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဧကရော်ဘာအတွက်နှုန်း ရေရှည်တွင်မြင့်မားလာစေရေးအတွက် အစဉ်တစိုက် ဆောင်ရွက်သွားရမည့်လုပ်ငန်းများမှာ အဓိကရော်ဘာစိုက်ပျိုးသည့် ဒေသအသီးသီးတွင် အထွက်ကောင်းရော်ဘာမျိုးများ (ပြည်တွင်းမှမျိုးစပ်ထုတ်လုပ်သော မျိုးသစ်များနှင့်နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းသောမျိုးသစ်များအားလုံး) ကို စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးကာ ရေရှည်သုတေသနပြုလေ့လာပြီး ရွေးချယ်ရန်၊ ဤသို့ရွေးချယ်လိုက်သော မျိုးများကိုသာ စိုက်ပျိုးသင့်သောမျိုးအဖြစ်ထောက်ခံချက် ထုတ်ပြန်ရန်၊ ဤသို့ထောက်ခံလိုက်သည့်မျိုးများကိုသာ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးသူများအားစိုက်ပျိုးစေရန်၊ စိုက်ပျိုးသောမျိုးများ မျိုးစစ်မျိုးမှန်ဖြစ်စေရန်အတွက် စီစစ်ကြီးကြပ်ရန် စသည်များကို ဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။ အစဉ်တစိုက် သုတေသနပြုလေ့လာကာ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်များအရ မျိုးထောက်ခံချက်ကို အနည်းဆုံးသုံးနှစ်ခန့် တစ်ကြိမ် ပြောင်းလဲထုတပြန်ပေးရန်လိုအပ်သည်။
ဤလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့ အစည်းများမှ စိုက်ပျိုးသင့်သောရော်ဘာမျိုးများ ထောက်ခံနိုင်ရေးနှင့် ရော်ဘာစိုက်ပျိုးသူများမှလည်း ထောက်ခံသောမျိုးများကိုသာရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရေးကို အစဉ်တစိုက်လုပ်ဆောင်ပါမှ နောင် (၈) နှစ် (၁၀) နှစ်ခန့် အကြာတွင်စတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရော်ဘာအထွက်နှုန်းများ သိသာစွာ တိုးမြင့်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။အခြားရော်ဘာစိုက်နိုင်ငံများတွင်လည်း အလားတူလုပ်ငန်းများကို အစဉ်တစိုက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့်အတွက် ရော်ဘာအထွက်နှုန်းများ မြင့်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Copyright@MRPPA 2019.