အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

June 15, 2019

မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဧကရော်ဘာအထွက်နှုန်း လတ်တလော တိုးတက်ထွက်ရှိလာရေး၊၎င်းအပြင် ရေရှည်တွင်လည်း မြင့်မားလာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
(၁) မြန်မာ့ရော်ဘာတစ်ဧကအထွက်နှုန်း တိုးတက်လာရေးအတွက် အထက်အပိုဒ်-၃တွင် ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်း ရေတိုအစီအမံအနေနှင့် လက်ရှိအစေးထုတ်ရော်ဘာခြံများမှ အထွက်နှုန်းများ လတ်တလော တိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် ရေရှည်တွင်လည်း အထွက်နှုန်းမြင့်မားလာရေးအတွက် ရေရှည်ဗျူဟာအနေနှင့် စိုက်ပျိုးမည့်ဒေသ၏ ရေမြေရာသီဥတုနှင့်ကိုက်ညီသော အထွက်ကောင်းရော်ဘာမျိုးများကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရန်နှင့် ယင်းမျိုးများ မျိုးစစ်မျိုးမှန်ဖြစ်ရေး
အတွက် စီမံစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။
(၂) ရော်ဘာခြံအထွက်နှုန်းရေရှည်တိုးတက်လာရေးအတွက် စိုက်ပျိုးသည့်မျိုးမှာ အဓိကအကျဆုံးဖြစ်သည့်အတွက် ဒေသအလိုက် စိုက်ပျိုးသင့်သည့် ရော်ဘာမျိုးများထောက်ခံမှုစံနစ်ကို ခိုင်မာသောစမ်းသပ်လေ့လာ သုတေသနပြုမှုအဖြေများကိုအခြေခံ၍ ထောက်ခံချက်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ရန်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှ ရော်ဘာသုတေသနပညာရှင်များနှင့် တိုးချဲ့ရေးပညာရှင်များ၊ ပုဂ္ဂလိကရော်ဘာခြံရှင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံရော်ဘာစိုက်
ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပညာရှင်များပါဝင်သောရော်ဘာ မျိုးရွေးချယ်ထောက်ခံရေးကော်မတီ (Rubber Planting Recommendation
Committee)ကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်စေရန်။
(၃) စိုက်ပျိုးရန်ထောက်ခံသော ရော်ဘာမျိုးများကိုသာ ရော်ဘာခြံများစိုက်ပျိုးနိုင်စေရန်အတွက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၂၅) ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁ / ၉၂ (စီမံကိန်း) ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းကာ ရော်ဘာပျိုးခင်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရန်၊မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက်ရပြီးသော ပျိုးခင်းများအနေနှင့်လည်း စိုက်ပျိုးရန်ထောက်ခံထားသော ရော်ဘာမျိုးများကိုသာ ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ယင်းပျိုးခင်းများ၏ မျိုးကိုင်းပွားခင်း (budwood multiplication nursery)နှင့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြုးမည့် ပျိုးပင်များအား မျိုးစစ်မျိုးမှန်မှုအတွက် ရော်ဘာမျိုးခွဲစစ်ဆေးရေးမှူးများ (rubber cloneinspectors) ဖြင့်စစ်ဆေးရေး စသည်များကိုဆောင်ရွက်ရန်။
(၄) တရားမဝင်တင်သွင်းခဲ့ပြီးသော ရော်ဘာမျိုးသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မျိုးအမည်အတိုင်း မျိုးစစ်မှန်ရေးအတွက် ရော်ဘာမျိုးခွဲခြားမှု ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များ(experienced rubber clone identifiers) ပါဝင်သော အဖွဲ့ဖြင့် စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်၊ မျိုးစစ်မျိုးမှန်မှုအတွက် အတည်ပြုပြီးသောမျိုးများအား ဒေသအလိုက်မျိုးစမ်းသပ်ကွက်များစိုက်ပျိုးကာသုတေသနပြုလေ့လာရန်၊ သုတေသနပြုလေ့လာချက်အဖြေများကိုအခြေခံ၍ရော်ဘာမျိုးရွေးချယ်ထောက်ခံရေး ကော်မတီ၏ အတည်ပြုခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရော်ဘာမျိုးထောက်ခံချက်တွင် ထည့်သွင်းရန်။

Copyright@MRPPA 2019.