အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

– MRPPA သည် IRRDB တွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာ

– IRRDB အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအသီးသီးရှိ သုတေသနဌာနများတွင် ပြုလုပ်သော နည်းပညာ သင်တန်းများသို့ အစိုးရ ဌာနနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍများမှ ဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းသားများစေလွှတ်

– ရော်ဘာလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပညာရှင်များအား IRRDB International Rubber Conferences များသို့ တက်ရောက်ရန်စီစဉ်ပေး

– မြန်မာနိုင်ငံတွင် IRRDB နှင့် ပူးပေါင်းကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရော်ဘာအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ (International Rubber Workshop) ကျင်းပပြုလုပ်
ခြင်း

 • ကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးရေးကျင့်စဉ်များဖြင့် ရော်ဘာအထွက်နှုန်းများ တိုးမြင့်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၇-၂၈၊ မော်လမြိုင်မြို့
 • မြန်မာ့ ရော်ဘာအရည်အသွေးအဆင့်အတန်းမြင့်မားရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅-၁၆ ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့။
 • ခြံငယ်ရှင်များ၏ ရော်ဘာလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၃-၂၄ ရက်၊ မော်လမြိုင်မြို့။
 • ကာဘွန်ဈေးကွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၅-၆ ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့။
 • ရော်ဘာစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ရေး (Rubber Agronomy) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆-၂၇ ရက်၊ ထားဝယ်မြို့။
 • ရော်ဘာမျိုးစပ်မွေးမြူ ထုတ်လုပ်ခြင်း (Plant breeding) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့။
 • မြန်မာ့ ရော်ဘာအရည်အသွေးအဆင့်အတန်းမြင့်မားရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့။
 • ရော်ဘာအထွက်နှုန်းတိုးမြင့်ရေး၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် ခြံငယ်များသို့ နည်းပညာလွှဲပြောင်းရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၄-၅ ရက်၊ ဖားအံမြို့။

– MRPPA သည် IRRDB အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်း ရော်ဘာမျိုးသစ်များ ဖလှယ်စမ်းသပ်ခြင်း အစီအစဉ် (IRRDB Multilateral Clone Exchange Program) တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက် တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိနေ

 • မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံပါဝင်ကာ ၁၂ နိုင်ငံမှ ရော်ဘာမျိုး ၄၉ မျိုး (မြန်မာနိုင်ငံမှ ၂ မျိုး အပါအဝင်) ကို ဖလှယ်ကာ သတ်မှတ် စမ်းသပ်ကွက် ပုံစံဖြင့် ၁၅ နှစ်ကြာ လေ့လာမည့် အစီအစဉ်ဖြစ်
 • လက်ရှိတွင် ၅ နိုင်ငံနှင့် မျိုးဖလှယ်ပြီးဖြစ်
 • စိုက်ပျိုးရေးဌာန (ရော်ဘာဌာနခွဲ) အားပါဝင်စေကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ

Copyright@MRPPA 2019.