အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

– ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် MRPPA အသင်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ Japan Rubber Manufacturers Association (JRMA) နှင့် Rubber Trade Association of Japan (RTAJ) တို့ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ (သက်သေ – မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွါးကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဂျပန်နိုင်ငံ METI ဝန်ကြီးဌာန)

– ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖေါ်ရာတွင် METI ဝန်ကြီးဌာနနှင့် HIDA အဖွဲ့တို့၏ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု အကူအညီ၊ စီးပွါးကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ပံ့ကူညီမှုဖြင့် MRPPA မှ အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့

– MRPPA မှ နည်းပြဆရာများ အပါအဝင် RSS စက်ရုံများမှ မန်နေဂျာနှင့် ကြီးကြပ်သူများ၊ အဝယ်ဒိုင်မှ ဝန်ထမ်းများအား အဆင့်မြင့် RSS ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အတန်းစားခွဲခြားခြင်း သင်တန်းများကို ပြည်တွင်းသင်တန်းများ၊ ပြည်ပ (ထိုင်းနိုင်ငံ) သင်တန်းများ စေလွှတ်သင်ကြားပေးခဲ့

– ရော်ဘာခြံကြီးများစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေး (Plantation Management and Quality Control) ဘာသာရပ်များအား အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ P.T Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) သို့ စေလွှတ်သင်ကြား (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ MRPPA – ၇ ဦး၊ MOC – ၁ ဦး)

– ရေရှည်တည်တံ့သော မြန်မာ့သဘာ၀ရော်ဘာလုပ်ငန်းအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှု (Sustainable Management of Natural Rubber Industry in Myanmar) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ သင်တန်း ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိူမြို့ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ MOALI – ၁ ဦး၊ MOC – ၁ ဦး၊ MONREC – ၁ ဦး၊ MRPPA – ၉ ဦး)

– နမူနာ စံပြ ရော်ဘာစက်ရုံ ၂ ရုံ (RSS စက်ရုံ ၁ ရုံ၊ TSR စက်ရုံ ၁ ရုံ) တို့အား အဆင့်မြင့် ရော်ဘာများထုတ်လုပ်နိုင်ရန် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့၊ ယင်းစက်ရုံများသည် ISO 9001 လက်မှတ်များကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့

Copyright@MRPPA 2019.