အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

September 2, 2016

Rain Guard Tapping မှာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကမိုးများတဲ့ကျွန်တော် တို.ဒေသနဲ.ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံလို.ယူဆမိပါတယ်။ခပ်လွယ်လွယ်တော့မလုပ်ကြပါနဲ.၊အစေးလှီးလမ်းကြောင်းကိုမှိုတက်ပြီးအခေါက်မာလာတတ်ပါတယ်။ Mancozeb မှိုသတ်ဆေးဖြန်းဖြန်းပေးဖို.လိုအပ်ပါတယ်။

[email protected] 2019.